SataTerve-hankkeen loppuseminaarissa tuloksia ja tulevaisuuden näkymiä

Ennaltaehkäisevällä työotteella kohti tervettä Satakuntaa- Satakunnan tulevaisuuden terveysosaajat! 

SataTerve-hanke päättyi energiseen, positiivisen tunnelman loppuseminaariin, joka pidettiin keskiviikkona 22.11.2023! Seminaari kokosi paikalle innostuneita osallistujia. Tilaisuus tarjosi syvällisen katsauksen hankkeen tuloksiin, tuotoksiin ja suosituksiin sekä nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin Satakunnassa.  

Seminaarin avasi kahvitilaisuus, joka loi rentouttavan ilmapiirin osallistujille ennen päivän kiinnostavaa ohjelmaa. Avauspuheenvuorossa SataTerve-hankkeen projektipäällikkö Mirja Isoviita ja Diak:n terveysalan koulutuspäällikkö Annukka Armanto valaisivat hankkeen historiaa, taustaa ja tavoitteita. Positiivista tunnelmaa nostatti myös terveysalan lehtorin Pauliina Kuusiston lauluesitys: ”Katse eteen ja ylöspäin”. 

Satakunnan väestön terveyshaasteet mutta myös positiiviset hyvinvoinnin ilmiöt nousivat esiin seuraavaksi, kun Satakunnan hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Pauliina Hietasalo esitteli tilastoja ja todellisuutta niihin liittyen. Osallistujat saivat arvokasta tietoa nykytilanteesta ja haasteista, jotka odottavat ratkaisuja nyt heti ja tulevaisuudessa. 

Iltapäivän aikana keskeinen teema oli paneutuminen siihen, miten SataTerve-hankkeen tuloksia voidaan käytännössä hyödyntää terveyden edistämistyön kehittämisessä. Projektipäällikkö Mirja Isoviita esitteli SataTerve-hankkeen tulokset ja tulevaisuuden toimenpiteet suosituksineen. Ydinsisältöinä olivat terveyden edistämistyön tulevaisuuden osaamistarpeet ja tarvittavat jatkokehittämistoimet, joiden myötä ammattilaisten terveysosaaminen vahvistuu, Satakunnan terveyspalvelut ovat entistä vaikuttavammat ja väestö voi paremmin eläen parasta mahdollista elämäänsä. Esityksessä korostuivat kaikki ne terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet, jotka ovat avoinna, kunhan vain kaikki terveyden edistämisen ammattilaiset sekä kuntien ja järjestöjen toimijat ”puhaltavat yhteen hiileen” yhdessä alueen väestön kanssa. Mahdollisuudet ovat rajattomat, mutta tuloksia ei synny yksin toimien vaan tiiviissä vuoropuhelussa ja yhteisessä työssä. 

Terveydenhoitajan roolia nyt ja tulevaisuudessa käsiteltiin Suomen terveydenhoitajaliiton puheenjohtajan Kirsi Grymin puheenvuorossa. Hän antoi näkemyksensä terveydenhoitajan työstä ja sen kehittämisestä vastaamaan tulevaisuudessakin väestön ja yhteisöjen terveyshaasteisiin. Kuulimme arvokkaita näkemyksiä siitä, miten tärkeää on huomioida myös uudet trendit kuten: ilmastonmuutoksen vaikutukset terveyteen, planetaarinen terveyden edistäminen sekä globaalit terveysuhat. 

Tauon aikana osallistujat verkostoituivat ja vaihtoivat ajatuksiaan päivän antia koskien.  

Seminaarin päätteeksi osallistujat pääsivät kuulemaan paneelikeskustelua, jossa käsiteltiin yhteistyön voimaa ja ennaltaehkäisevää työotetta satakuntalaisten terveyden edistämisessä. Paneelin aikana pureuduttiin siihen, miten hankkeen tuloksia voidaan käytännössä hyödyntää, jotta vuoteen 2030 mennessä tapahtuu ”Satakunnan ihme”, kun SataTerve-hankkeen tuloksia: suosituksia, verkkokursseja yms. on hyödynnetty aktiivisesti ja laajasti koko Satakunnassa. Koulutuksia on kehitetty ja yhteistyötä on tiivistetty edelleen.  

Ammattilaiset ja väestö ovat ”hurahtaneet” terveellisiin elintapoihin ja Satakunnan väestön terveydessä ja hyvinvoinnissa on tapahtunut merkittäviä positiivisia muutoksia! Koko Suomi hämmästelee 😊. 

Kaikki panelistit olivat yksimielisiä siitä, että ”ihmeen” toteutuminen on täysi mahdollista, mutta se vaatii jokaisen sitoutumista aitoon yhteistyöhön terveyden edistämistyössä. Paneelissa oli edustus Satakunnan hyvinvointialueelta, Satakunnan ammattikorkeakoulusta (SAMK), Porin kaupungilta, Suomen Terveydenhoitajaliitosta sekä Diak:sta. Myös kaksi syksyllä opintonsa aloittanutta terveydenhoitajaopiskelijaa Iida Juhola ja Ella Teelahti osallistuivat paneeliin. Opiskelijat kommentoivat paneelissa kuulemaansa ja antoivat hyviä vinkkejä toiveistaan koulutukseen ja tulevaan työelämään liittyen. Hekin olivat oikein tyytyväisiä, että pääsivät osallistumaan loppuseminaariin kuulemaan hankkeen tuloksia ja tulevaisuuden suunnitelmia sekä siitä, että heidän ääntäänkin kuultiin. 

Lopuksi projektipäällikkö esitti yhteenvedon ja kiitokset teemalla ”Yhteistyön voima, koulutus ja työelämä. Kohti tervettä tulevaisuutta Satakunta!”. Puheenvuoro oli tuotettu tekoälyn avulla, mutta sisältö oli kuin suoraan puhujan omista ajatuksista. Seminaari päättyi positiivisiin tunnelmiin Pauliina Kuusiston upealla lauluesityksellä: ”What a wonderful world”. 

Loppuseminaari oli onnistunut yhteenveto SataTerve-hankkeen saavutuksista ja samalla antoi sysäyksen jatkotoimenpiteille terveyden edistämistyön kehittämisessä Satakunnassa. Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään käytännössä.  

Hanketiimi, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Satakuntaliitto kiittävät kaikkia hankkeen tutkimushaastatteluihin osallistuneita, seminaarin osallistujia, puhujia, panelisteja, terveydenhoitajaopiskelijoita ja kaikkia yhteistyökumppaneita menestyksekkäästä hankkeesta ja loppuseminaarista! 

Hankkeen päättyessä avautuu uusi luku, kun saavutettuja tuloksia, tuotoksia ja suosituksia ryhdytään viemään käytäntöön ja vahvistamaan Satakunnan väestön terveyttä ja hyvinvointia yhdessä. 

Paneelikeskustelu "Ennaltaehkäisevällä työotteella satakuntalaisten terveyttä edistämään – 
 Tulosten hyödyntäminen käytännössä?"
Paneelikeskustelun teemana oli: ”Ennaltaehkäisevällä työotteella satakuntalaisten terveyttä edistämään – Tulosten hyödyntäminen käytännössä?”

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top