SataTerve-hankkeen kuvituskuva, pyöräileviä ihmishahmoja ja terveyttä edistäviä elementtejä.

Satakunnan tulevaisuuden terveysosaajat

SataTerve – Satakunnan terveyden edistämisen ammattilaisten tulevaisuuden osaamistarpeet ja koulutuspolut -hanke toteutetaan Satakuntaliiton rahoittamana Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin yksikössä.

Hankkeen aikana tehdään kartoitus siitä, millaista osaamista terveyden edistämistyötä tekevät terveysalan ammattilaiset tarvitsevat seuraavan 5–10 vuoden aikana.

Kartoituksen pohjalta kehitetään terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien koulutusta liittyen terveyden edistämiseen.

Työelämässä jo toimivien terveyden edistämistyötä tekevien ammattilaisten osaamistarpeisiin suunnitellaan mm. verkko-opintojaksoja.

Myös Satakunnan hyvinvointialue ja yksityiset palveluntuottajat voivat hyödyntää tuloksia terveysalan ammattilaisten tulevaisuuden terveyden edistämisosaamisen kehittämisessä.

Hankeaika on 1.1.–31.12.2023.


AjankohtaistaBlogit


    Scroll to Top